Aktive lokalsamfunn

Styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt.

Det sies om det norske samfunnet at det hviler på tre bein – det frivillige, det private og det offentlige, og at det er på sitt beste når det bygges nedenfra. Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst. Det skal være et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygge på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner.

Idrettslagene som har vært foregangsklubber i pilotfasen har levert aktivitetsledelse til skolen og SFO/AKS, utdannet ungdom til aktivitetsledere og løftet skolens aktivitetsdager. De har opprettet aktivitetstiltak for pensjonister og barnehagebarn, «Åpen hall-tilbud» og nye og inkluderende tiltak som e-sport for ungdom.

Det gjennomgående her er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer. For å skape bærekraft i slike satsninger trenger man derfor et økonomisk fundament der alle de tre «beina» er med og bærer. I pilotprosjektet for perioden 2018-19 med Aktive Lokalsamfunn i Drammen, Gol, Flesberg og Lier innebærer det at 1/3-del av pengene kommer fra idretten selv, 1/3-del fra kommunen og den siste 1/3-delen fra stiftelsesmidler (Gjensidigestiftelsen). For Drammen kommune betyr det i praksis at 600 000 kr avsatt til aktivitetstilbud for barn og unge ble til 1,8millioner kroner i årene 2018 og 2019.

Meny