Norsk Tipping

Norsk Tipping om norsk idrett: - Må ha skole og idrettssamarbeid som flaggsak!

av
Knut Harald Sommerfeldt

Hvordan skal idretten tilrettelegge idrett for alle og være relevant og aktuell for fremtida?

  • Norsk idrett må ha som mål i neste periode at vi skal i samspill med skolen og kommunene virkelig få idrett for alle inn i SFO. Da har NIF en flaggsak. Hvis ikke idretten gjør det finnes det kommersielle aktører som kommer til å gjøre dette etterhvert, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping under NM-Veka.
  • Samtidig må man se på en helhetlig anleggsutbygging tilknyttet skolene. Anleggene må være tilgjengelig for alle. Sørge for at kostnadene er lave slik at man ikke skaper differensiering. Samtidig vil dette skape mindre tidspress for barn og unge og bedre hverdagen deres, fortsetter hun.

Dette er i tråd med Buskerud idrettskrets' strategiarbeid som handler om å skape gode modeller mellom kommune, skoler og idrettsråd.


Meny