Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Les mer om oss og arbeidet vi gjør
Rådmann i Flesberg, Jon Gjæver Pedersen

Med realiseringen av ny 1 – 10 skole, idrettshall, bibliotek og svømmehall midt i et eksisterende idrettsanlegg, så har ambisjonen og visjonen vår vært å skape gode møtesteder for læring og aktivitet. Aktive Lokalsamfunn hjalp oss allerede før realisering av anlegget med tenkning og eksempler på hvordan vi kunne utnytte samlokaliseringen av anlegg på en enda bedre måte. Etter åpning av anlegget til skolestart 2019 er vi nå selv i gang med et aktivitetstilbud rett etter skoletid. Vi ser allerede nå at det skaper god aktivitet for mange barn og unge hver dag.

Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping

- Vi vet alle at det er viktig med fysisk aktivitet, og for små barn er det kanskje enda viktigere for å klare å konsentrere seg gjennom en lang skoledag. Det å få inn aktivitet for barn hver eneste dag er viktig. Derfor gir jeg tommelen opp for det arbeidet som gjøres i Drammen, der de kombinerer idretten, skolen og det offentlige for å få inn mer aktivitet for barn og mer Aktive Lokalsamfunn.

Meny